富利達FREEDA

  • 富利達FREEDA
  • 富利達FREEDA
  • 富利達FREEDA
  • 富利達FREEDA
  • 富利達FREEDA
  • 富利達FREEDA
  • 富利達FREEDA
 富利達為一間電動自行車裝配銷售公司.商標以神話中的風火輪為意象.加入英文F的字體特形.讓商標呈現出動態與交通工具車輪的感受.企業形象延伸搭配英文名稱更有行駛在道路的交通工具感受