領航Leadhan

  • 領航Leadhan
  • 領航Leadhan
  • 領航Leadhan
  • 領航Leadhan
  • 領航Leadhan
  • 領航Leadhan
  • 領航Leadhan
  • 領航Leadhan
 領航電腦為一間販售聯想電腦設備門市商.商標設計以英文字L與名稱含意領航做組合.展現出揚帆出航的企業理念.企業形象延伸以簡單色塊就能展現出不凡氣勢